GELOOF en LEVEN HOME

 INHOUD

HOME Zondagen Preken Iconen

Gebedstijd

Dossiers


    


    
Bijbel

Parels

GELOOF EN LEVEN

Dia’s

Omdat Hij leeft ben ik niet bang voor morgen omdat Hij leeft. Mijn angst is weg omdat ik weet: Hij heeft de toekomst!
En het leven is het leven waard omdat
Hij leeft.


Video: PAASMENSEN  Link: https://www.youtube.com/watch?v=Xo3anAo7gr4&ab_channel=Geloof%26Leven

H.Geest


Onderricht