GELOOF en LEVEN  
HOME

INHOUD


    NAAR INHOUDSOVERZICHT       

KERKELIJKE DOCUMENTEN


- Enige punten uit de postsynodale exhortatie ‘Christus vivit’ (paus Franciscus 2019)


POSTSYNODALE APOSTOLISCHE EXHORTATIE ‘CHRISTUS VIVIT’

VAN DE HEILIGE VADER FRANCISCUS

AAN DE JONGEREN EN AAN HEEL HET VOLK VAN GOD

(Enige punten uit deze exhortatie)

1. Hij leeft, Christus, onze hoop en Hij is de mooiste jeugd van deze wereld. Al wat Hij aanraakt wordt jong, wordt nieuw en vult zich met leven. De eerste woorden die ik zou willen richten tot ieder van de jonge christenen is dan ook: Hij leeft en Hij wil dat jij leeft.

2. Hij is in jou en Hij geeft je nooit op. Je mag je van Hem verwijderen, de Verrezene is daar en roept je en wacht op jou om te herbeginnen. Wanneer je je oud voelt door droefheid,  wrok, angsten, twijfel of mislukkingen, Hij zal daar altijd zijn om je opnieuw kracht en hoop te geven.


HOOFDSTUK 4

DE GROTE VERKONDIGING VOOR DE JONGEREN


111. Óver iedere particuliere situatie heen, wens ik nu aan alle jongeren het voornaamste te verkondigen, dat wat altijd voorop staat, wat men nooit mag verzwijgen. Een verkondiging die drie grote waarheden bevat die we allen zonder ophouden en altijd opnieuw moeten horen.


1-Een God die liefde is

112. Ik wil vooreerst tot allen de eerste waarheid richten: “God houdt van jou”. Het doet er niet toe dat je dit al eerder gehoord hebt. Ik wil het je in herinnering brengen: God houdt van je. Wat er ook gebeurt in je leven, twijfel daar nooit aan. Je wordt oneindig bemind, in alle situaties.


2-Jezus redt je

118. De tweede waarheid is dat Jezus uit liefde zich tot het einde heeft overgeleverd om jou te redden. Zijn armen op het kruis zijn het mooiste teken van een vriend die in staat is tot het uiterste te gaan: “Hij had de zijnen in de wereld bemind, nu beminde Hij hen ten einde toe” (Joh. 13,1).

Sint Paulus zegde dat hij leefde in het vertrouwen in deze liefde die zich volledig overgeleverd heeft voor hem: “Ik leef in het geloof aan de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgeleverd” (Gal 2,20).

119. Deze Christus, die ons op het kruis van onze zonden heeft gered, gaat door met ons te redden en ons vandaag los te kopen, met dezelfde macht van zijn totale gave. Kijk naar Christus, klamp je aan Hem vast, laat Hem jou redden, omdat zij die “zich door Hem laten redden bevrijd worden van de zonde, van de droefheid, van de innerlijke leegte, van de vereenzaming.” (65) Want wanneer je zondigt en je verwijdert, helpt Hij je opnieuw op door de kracht van zijn kruis. Vergeet nooit dat “Hij zeventigmaal zevenmaal vergeeft.  Hij keert weer om ons op zijn schouders te nemen, keer op keer. Niemand zal ons onze waardigheid kunnen afnemen die deze oneindige en onwankelbare liefde ons verleent. Hij stelt ons in staat het hoofd op te richten en te herbeginnen met een tederheid die ons nooit ontgoochelt en die ons altijd opnieuw weer de vreugde kan geven. (66)

120. Wij zijn gered door Jezus: omdat Hij ons liefheeft en het niet anders kan. Wij kunnen Hem om het even wat aandoen, Hij houdt van ons en redt ons. Omdat alleen wie men liefheeft gered kan worden. Alleen wie men omhelst kan omgevormd worden. De liefde van de Heer is groter dan al onze tegenstrijdigheden, dan al onze zwakheid en  al onze kleinheid.

123. Bekijk de open armen van de gekruisigde Christus, laat je redden telkens en telkens weer. En wanneer je tot Hem komt om je zonden te belijden, geloof vast in zijn barmhartigheid die jou bevrijdt van de fout. Beschouw zijn bloed, gestort met zoveel liefde en laat je door Hem zuiveren. Je kan opnieuw geboren worden.


3. Hij leeft !

124. Maar er is een derde waarheid die onafscheidelijk is van de vorige: Hij leeft ! Men moet het vaak in herinnering roepen, omdat wij het gevaar lopen Jezus Christus alleen als een goed voorbeeld uit het verleden te zien, als een herinnering, als iemand die ons gered heeft tweeduizend jaar geleden. Dat zou ons tot niets dienen, dat zou ons onveranderd laten, het zou ons niet bevrijden. Hij die ons vervult met zijn genade, die ons bevrijdt, die ons omvormt, die ons geneest en ons vertroost is iemand die leeft. Het is de verrezen Christus, vol bovennatuurlijke levenskracht, bekleed met een oneindig licht. Daarom zei Sint Paulus: “Indien Christus niet verrezen is, is uw geloof vergeefs” (1Kor 15,17).

125. Wanneer Hij leeft dan kan Hij aanwezig zijn in jouw leven, op ieder moment, om je te vullen met licht. Er zal dan geen eenzaamheid of verlatenheid meer zijn. Zelfs wanneer allen zouden heengaan, Hij zal er zijn, zoals Hij beloofd heeft: “Ik ben met u alle dagen tot het einde van de wereld” (Mt 28,20). Hij vervult alles met zijn onzichtbare aanwezigheid, waar je ook gaat Hij zal op jou wachten. Hij is niet enkel gekomen, maar Hij komt en zal doorgaan met te komen op elke dag om je uit te nodigen naar een altijd nieuwe horizon te gaan.

(Vert. uit het Frans : Ben Van Vossel)