GELOOF en LEVEN  
HOME

INHOUD

Iconen

Gebedsavond

INHOUD


Dossiers
   


    
Bijbel

Parels
Paus Franciscus kan de kar van de Kerk niet alléén trekken. Hij doet beroep op ons allen om in deze oktobermaand elke dag het rozenkransgebed te bidden en beroep te doen op Maria met het oudste Maria-gebed: “Onder uw bescherming nemen wij onze toevlucht, heilige Moeder Gods, versmaad onze gebeden niet in onze nood, maar verlos ons atijd van alle gevaren, o glorierijke en gezegende Maagd.” en beroep te doen op de aartsengel Michaël, de verdediger van de Kerk tegen de Satan: “Heilige Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem Zijn macht doet voelen. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen.

GELOOF EN LEVEN