GELOOF en LEVEN HOME

 INHOUD

HOME Zondagen Preken Iconen

Gebedstijd

Dossiers


    


    
Bijbel

Parels

GELOOF EN LEVEN

Dia’s

Maand Juni

toegewijd aan het

Heilig Hart van Jezus


Ziehier het Hart

dat de mensen zozeer heeft liefgehad

en dat zo weinig

wederliefde ontvangt.


H.Geest


Onderricht