GELOOF en LEVEN  
HOME

INHOUD

Iconen

Gebedsavond

INHOUD


Dossiers
   


    
Bijbel

Parels


Reninca (geb. Puurs, 13 september 1923) is het pseudoniem van de katholieke dichteres Renée Lauwers. Reninca staat voor renata in caritate; “herboren in liefde”.


GELOOF EN LEVEN

 Et incarnatus est… (Reninca)


Ik zie de Drie tesamen neigen

uit Hunnen diepen, stillen troon,

en luist’ren naar het zuiver zwijgen

van Haar volmaakt-geschapen Schoon.

 

De Vader wordt zoo diep-bewogen

dat Hem ontvalt het eeuwig Woord
en door het stil der hemelbogen

jaagt Zijnen Geest Het aadmend voort...

 

En jagend door Haar verst verlangen

strijkt Hij er neder, wijd en groot:

Zij heeft het Woord van God ontvangen

in Haren kleinen witten schoot.

Dia’s