GELOOF en LEVEN  
HOME

INHOUD

Iconen

Gebedsavond

INHOUD


Dossiers
   


    
Bijbel

Parels

'Als iemand dorst heeft, hij kome tot Mij;  wie in Mij gelooft, hij drinke! Zoals de Schrift zegt: 'Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. '

(Jezus in: Joh.7,37-39)  


GELOOF EN LEVEN

Maar gij zult kracht ontvangen van de heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het uiteinde der aarde.' (HAND.1,8)


Ook voor ons

Dat was 2000 jaar geleden.  Dat gebeurde aan die eerste christenen. Maar er wordt op Pinksteren nog iets bij verteld.

Petrus zegt :

‘Want die belofte geldt u, uw kinderen en allen die verre zijn, zovelen de Heer onze God roepen zal' (HAND.2,39)