GELOOF en LEVEN  
HOME

INHOUD

Iconen

Gebedsavond

INHOUD

Dossiers
   


    
Bijbel

Parels

GELOOF EN LEVEN

Dia’s

Vasten en Goede Week

De veertigdagentijd begon met de Bekoringen van Jezus in de woestijn én met de Gedaanteverandering ( Transfiguratie)

Dan volgden 3 zondagen met telkens een lezing uit Johannes:

3 De Samaritaanse die Levend Water aangeboden krijgt  

4 De blindgeborene die tot geloof komt, maar heel wat weerstand ondervindt

5 Lazarus die tot nieuw leven in vrijheid wordt opgewekt

Drie voorname lezingen die de catechumenen moeten voorbereiden op de genade en de opdracht van het gedoopt te worden in Jezus. (maar zijn wij niet allen doopleerlingen op weg naar de Hernieuwing van onze Doopbeloften op Pasen?)
Op het Hoogfeest van de Opdracht van de Heer (Maria Boodschap), Woensdag 25 maart, nodigt Paus Franciscus de christenen van de hele wereld uit om op het middaguur (12 u.) het gebed te bidden dat de Heer Jezus ons geleerd heeft: het Onze Vader als smeekbede in deze tijd van beproeving door de pandemie.


In de Goede week gedenken wij het Laatste Avondmaal (met de Instelling van de Eucharistie, het priesterschap, de voetwassing met het gebod van de liefde), het Lijden en de Dood van Jezus, Stille zaterdag met de pijn en de hoop wegens de afwezigheid van de Heer. De verrijzenis van Jezus.


Nu onze bisschoppen de vieringen van de Goede Week en Pasen wegens de covid-19 hebben geannuleerd, verwijs ik naar onze diapresentaties

Kruisweg-2,

Vasten-Passie-Pasen en

Vasten-Pasen.

Zoek ook naar vieringen op de Teevee.

Een genadevolle tijd toegewenst!

Vrede en alle Goeds!

Ben