GELOOF en LEVEN HOME

 INHOUD

HOME Zondagsdia’s Preken Iconen

Gebedsavond

 INHOUD

Dossiers


    


    
Bijbel

Parels

GELOOF EN LEVEN

Dia’s


LEERLING VAN JEZUS

VEREIST OOK EEN PERSOONLIJKE RELATIE TOT

‘DE BROEDER’

WAT HOUDT DAT IN?


Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken
(Jezus in Mt.11,28 )