GELOOF en LEVEN HOME

 INHOUD

HOME Zondagsdia’s Preken Iconen

Gebedstijd

 INHOUD

Dossiers


    


    
Bijbel

Parels

GELOOF EN LEVEN

Dia’s

CHRISTUS EN DE JONGERE


Ook in deze tijd wil Christus de harten van jongeren raken opdat ze het mooiste in zich tot ontplooiing zouden laten komen


Zalig die vrede brengen, zij zullen kinderen van God genoemd worden.

(Jezus in Mt.5,9  )

H.Geest