GELOOF en LEVEN  
HOME

INHOUD

Iconen

Gebedsavond

INHOUD


Dossiers
   


    
Bijbel

Parels

Romano Guardini in:

‘DE HEER’ (Spectrum 1962)

Blz 519

GELOOF EN LEVEN

Het wordt ons duidelijk, wat de Christusfiguur van ons vordert:

namelijk GELOOF (…)

Dan zeggen wij niet meer: In de wereld bestaat het niet, dat gestorvenen weer levend worden, dus de boodschap der verrijzenis is een mythe, doch:

CHRISTUS IS VERREZEN, DUS DE VERRIJZENIS IS MOGELIJK EN ZIJN VERRIJZENIS IS HET FUNDAMENT DER WAARACHTIGE WERELD;