GELOOF en LEVEN  
HOME

INHOUD

Iconen

Gebedsavond

INHOUD


Dossiers
   


    
Bijbel

Parels

GELOOF EN LEVEN

Dia’s


Met het antwoord aan de Sadduceeën nodigt Jezus vooreerst Zijn toehoorders uit – en ook ons – te bedenken dat deze aardse dimensie waarin wij nu leven, niet de enige is, maar dat er een andere bestaat, die niet meer onderworpen is aan de dood en waarin ten volle zal geopenbaard worden dat wij kinderen van God zijn. Het geeft grote vertroosting en grote hoop naar dit simpel en duidelijk woord van Jezus te luisteren over het leven na de dood; wij hebben dat zo nodig, vooral in onze tijd, zo rijk aan kennis over het heelal maar zo arm aan wijsheid over het eeuwig leven.

Deze heldere zekerheid van Jezus over de verrijzenis is geheel gebaseerd op de trouw van God, die de God is van het leven.

(Paus Franciscus, Rome 2019-11-10)  

Jezus Christus, Koning van het Heelal

Belgische bisschoppen over Wetsvoorstel om abortus langer toe te laten. LEES HIER