GELOOF en LEVEN HOME

 INHOUD

HOME Zondagsdia’s Preken Iconen

Gebedstijd

 INHOUD

Dossiers


    


    
Bijbel

Parels

GELOOF EN LEVEN

Dia’s


Jezus wil eenheid brengen in de mens, tussen mensen, in de kerkgemeen-schappenen tussen de mens en God, zodat Gods leven kan doorstromen in de persoon en in de Kerk


Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken
(Jezus in Mt.11,28 )

H.Geest