GELOOF en LEVEN HOME

 INHOUD

HOME Zondagsdia’s Preken Iconen

Gebedstijd

 INHOUD

Dossiers


    


    
Bijbel

Parels

GELOOF EN LEVEN

Dia’s


Door ons in te zetten daar waar God ons zendt in een speciale zending of in het gewone leven én door trouw contact met de Heer Jezus in zijn Woord en Sacrament worden wij nieuwe mensen die de wereld kunnen vernieuwen


Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken
(Jezus in Mt.11,28 )

H.Geest