GELOOF en LEVEN HOME

 INHOUD

HOME Zondagsdia’s Preken Iconen

Gebedsavond

 INHOUD

Dossiers


    


    
Bijbel

Parels

GELOOF EN LEVEN

Dia’s


Kom, o Heer


Kom in de stilte van de nacht

Kom in de eenvoud van een kind

Kom in de saaiheid van het werk

Kom in de wederzijdse vergeving

Kom in de eucharistische ontmoeting

Kom in de vreugde en de liefde

Kom in het eenzame verdriet

Kom in de drukte van het leven

Kom in de angst voor de ziekte

Kom in de aandacht voor wie eenzaam is

Kom in de troost die men mij geeft

Kom in de gruwel van de oorlog

Kom in de warmte van het altruïsme

Kom in de liefde die trouw is

Kom in de menselijke zwakheid

Kom in de kerker van de verslaving …

 Kom, o Heer

TOT GELOOF KOMEN
EN GELOVIG LEVEN


Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken
(Jezus in Mt.11,28 )